06.02.2016

Alexandria

Primăria, Finanțele Publice și Prefectura
The City Hall, The Public Finance and The Local Council
Dimensiuni - Size ~ 155 mm X 105 mm

12.04.2015

Schitul Ostrov

Schitul Ostrov, Călimăneşti - judeţul Vâlcea
 Atestat documentar de domnitorul Radu cel Mare 
prin hrisovul din 26 aprilie 1500
  


11.04.2015

Lăcașuri de cult din Episcopia Alexandriei și Teleormanului


Catedrala Episcopală "Sfântul Alexandru"
Alexandria, județul Teleorman

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
comuna Balaci, județul Teleorman


Biserica Mănăstirii "Sfântul Ioan Botezătorul"
comuna Brânceni, județul Teleorman

Biserica de lemn "Sfânta Parascheva"
comuna Bujoreni, județul Teleorman

Biserica "Sfânta Parascheva"
comuna Bujoreni, județul Teleorman

Ruinele Mănăstirii Baldovinești
comuna Ciolănești, județul Teleorman

Ruinele Bisericii "Sfântul Nicolae"
comuna Conțești, județul Teleorman

 Biserica "Sfântul Dumitru"
Coșoteni, comuna Vedea, județul Teleorman

 Biserica "Sfinții Arhangheli"
comuna Deparați, județul Teleorman

 Biserica "Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Nicolae"
Moldoveni, comuna Islaz, județul Teleorman

Biserica Mănăstirii "Sfântul Nicolae"
comuna Năsturelu, județul Teleorman

Ruinele Bisericii "Sfânta Treime"
comuna Pietroșani, județul Teleorman

Biserica Schitului "Sfântul Fanurie"
comuna Siliștea-Gumești, județul Teleorman

Catedrala "Sfântul Haralambie"
Turnu Măgurele, județul Teleorman

Biserica "Sfântul Nicolae"
comuna Țigănești, județul Teleorman

Biserica de lemn "Sfânta Parascheva"
Videle, județul Teleorman