22.02.2018

Mănăstirea Lainici - Lainici Monastery


Mănăstirea Lainici - Lainici Monastery
(150 mm X 105 mm)
Mănăstirea Lainici - Lainici Monastery
(150 mm X 105 mm)
Mănăstirea Lainici - Lainici Monastery
(150 mm X 105 mm)

Mănăstirea Lainici - Lainici Monastery
(105 mm X 150 mm)
Mănăstirea Lainici - Lainici Monastery
(105 mm X 150 mm)

Mănăstirea Lainici - Lainici Monastery
(105 mm X 150 mm)Mănăstirea Lainici - Lainici Monastery
(105 mm X 150 mm)

Mănăstirea Lainici - Lainici Monastery
(105 mm X 150 mm)
Biserica veche (1810-1817) - nocturnă
Old Church (1810-1817) - at night
(157 mm X 104 mm)
Biserica veche (1810-1817) - nocturnă
Old Church (1810-1817) - at night
(157 mm X 103 mm)

Interior din Biserica veche - Interior of the Old Church
(103 mm X 155 mm)


Interior din Biserica nouă - Interior of the New Church
(155 mm X 103 mm)Vedere interioară: Biserica nouă și Catapeteasma
Interior view: the new church and the iconostasis
(156 mm X 103 mm)
Biserica Mănăstirii Lainici, jud. Gorj, „Maica Domnului cu Pruncul” pictură în frescă realizată de Popescu Muscel
Church of Lainici Monastery, Gorj County, "Mother of God with Child" fresco painting by Popescu Muscel

Arsenie Boca


Arsenie Boca
(151 mm X 100 mm)
Arsenie Boca
(100 mm X 150 mm)

Mormântul Părintelui Arsenie Boca și clopotnița Mănăstirii Prislop
The tomb of Father Arsenie Boca and the bell tower of the Prislop Monastery
(100 mm X 150 mm)
Mănăstirea Tismana - Tismana Monastery


Mănăstirea Tismana - Tismana Monastery
(150 mm X 100 mm)
Mănăstirea Tismana - Tismana Monastery
(150 mm X 100 mm)
Mănăstirea Tismana - Tismana Monastery
(150 mm X 100 mm)
Mănăstirea Tismana - Tismana Monastery
(150 mm X 100 mm)
Chilia în care a trăit Sfântul Nicodim - The cave in which St. Nicodemus lived
(156 mm X 104 mm)
Schitul Locurele (Gorj) - Locurele Hermitage (Gorj county)

Schitul Locurele (Gorj) - Monument istoric din sec. XIX
Locurele Hermitage (Gorj county) - Historical Monument of the XIX century
(146 mm X 106 mm)Desuș - Biserica Ortodoxă Română - Romanian Orthodox Church

Desuș - Biserica Ortodoxă Română
Densus - Romanian Orthodox Church
(150 mm X 100 mm)